Závěry projektu

Ochrana biodiverzity a habitatů se během posledních desetiletí stala nedílnou součástí politického myšlení jak na vládní, tak na nevládní úrovni. Navzdory nepřehlédnutelným souvislo...