HACIER Vlci rokle_PP

Zkušební vrt na nově objevené lokalitě. Najít ve střední Evropě místo, které bylo vždy alespoň 500m daleko od zemědělsky obhospodařovaných ploch a zároveň nám zachovalo subfosilní pyl, ze kterého jsme schopni číst Holocéní vývoj vegetace je téměř nadlidský úkol. My jsme měli to štěstí, že jsme jedno takové místo našli už na začátku našeho projektu. Výsledky pylové analýzy z této lokality budou v průběhu roku 2016.