Ochrana biodiversity a habitatů jednotlivých taxonů našla během několika posledních dekád své místo v legislativě národních států i aktivitách nevládních organizací. Přesto však zůstává nejasné, jaké procesy udržují síť habitatů v celokontinentálním měřítku přes dlouhá časová období ani do jaké míry je za změny zodpovědný člověk. Ačkoli stávající výzkum přinesl zajímavé výsledky o vztahu mezi biodiversitou, přírodními podmínkami a lidskými aktivitami, stále víme překvapivě málo o dopadu naší civilizace na dlouhodobou dynamiku ekosystémů. Náš výzkum je navržen tak, aby překonal tyto nedostatky. Provedeme komplexní analýzu vývoje těch makroekologických „patterns“, o kterých se ví, že nesou informaci o funkcích ekosystémů. Využijeme rozsáhlých databází archeologických, palynologických, paleomalakologických a paleoklimatických. Provedeme sběry současných referenčních vzorků na místech s různými klimatickými podmínkami, způsobem hospodaření a historií lidského osídlení.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>