Pylová analýza

pollen from Corylus

Pylová analýza zkoumá obsah pylových zrn v různých stratifikovaných přírodních archivech – jezerních sedimentech a rašelinách. Vesměs jde o organické, trvale zamokřené sedimenty s kyselou nebo neutrální pH reakcí. Metoda pylové analýzy slouží k získávání proxy-dat o minulé vegetaci, respektive o výskytu rostlin v okolí zkoumaných lokalit. Určování pylových zrn se děje na základě morfologických kritérií a ne vždy je možné dojít až na úroveň botanického druhu. To pro nás naštěstí není zásadní překážkou. Získaná data jsou uložena v jednotné pylové databázi, která je v případě území Čech odvozena z národní pylové databáze PALYCZ . Stáří jednotlivých vzorků se určuje přímo pomocí radiokarbonového datování, nebo nepřímo interpolací z okolních radiokarbonových dat a korelací s jinými, geograficky blízkými pylovými záznamy.

piston coring in Czech

Odběr vzorků

Pinus

Pinus

pollen

Polygonum aviculare