Pylová analýza

pollen from Corylus

Pylová analýza zkoumá obsah pylových zrn v různých stratifikovaných přírodních archivech – jezerních sedimentech a rašelinách. Vesměs jde o organické, trvale zamokřené sedimenty s kyselou nebo neutrální pH reakcí. Metoda pylové analýzy slouží k získávání proxy-dat o minulé vegetaci, respektive o výskytu rostlin v okolí zkoumaných lokalit. Určování pylových zrn se děje na základě morfologických kritérií a ne vždy je možné dojít až na úroveň botanického druhu. To pro nás naštěstí není zásadní překážkou. Získaná data jsou uložena v jednotné pylové databázi, která je v případě území Čech odvozena z národní pylové databáze PALYCZ . Stáří jednotlivých vzorků se určuje přímo pomocí radiokarbonového datování, nebo nepřímo interpolací z okolních radiokarbonových dat a korelací s jinými, geograficky blízkými pylovými záznamy.

piston coring in Czech

Odběr vzorků

Pinus

Pinus

pollen

Polygonum aviculare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>