Archeologie (pochází z řeckých slov „archaios“ – starobylý a „logos“ – slovo, smysl nebo teorie) studuje lidské aktivity v minulosti prostřednictvím vykopávek a analýz materiálních pozůstatků, jako jsou jednotlivé předměty, mohyly, ale i celé hrady nebo vesnice. Studované pozůstatky mají v zásadě dvojí charakter: mohou to být jednak pozůstatky tzv. materiální kultury, tj. toho, co člověk záměrně vytvořil, nebo jsou to tzv. ekofakty. Ekofakterm jsou např. části zemědělských plodin, zvířecích kostí vsídlištích, ale také rozpoznané přirozené změny v geologických vrstvách odhalené v rámci archeologického výzkumu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>